top of page
nastuh-abootalebi-eHD8Y1Znfpk-unsplash.j

PROFIL SPOLOČNOSTI

Realitná kancelária SkarabeuS reality s.r.o. funguje na realitnom trhu už 15 rokov ,  našou filozofiou  je poskytovať komplexné  profesionálne a kvalitné služby , ktoré spočívajú v serióznom, diskrétnom, individuálnom a osobitnom prístupe ku každému klientovi so zárukou serióznosti a spoľahlivosti. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti , poskytujeme kvalifikované služby pri predaji, prenájme alebo pri kúpe nehnuteľnosti každého druhu, samozrejmosťou je právny servis, hypotekárne služby, znalecký posudok, prípadne odborné poradenstvo pri výbere nehnuteľnosti.

Orientujeme sa predovšetkým na oblasť Bratislavy a okolia / Pezinok , Senec a pod./ , kde poznáme trh najlepšie a vieme Vám poradiť rôzne možnosti investovania alebo kúpy vhodnej nehnuteľnosti.

Zabezpečujeme tieto služby:

  • vypracovanie cenovej ponuky ,individuálny marketing a stratégia predaja nehnuteľnosti podľa potreby a požiadavky klienta

  • profesionálna príprava celej agendy konkrétneho obchodného prípadu

  • prípravu nehnuteľnosti k predaju, prenájmu / vizuálna úprava nehnuteľnosti pred nafotením na inzerciu a obhliadkami /, kvalitná fotodokumentácia a popis nehnuteľnosti

  • realizácia obhliadok a profesionálna prezentácia nehnuteľnostis klientmi

  • inzercia a ponuka nehnuteľnosti na rôznych webových portáloch, sociálnych sieťach, prezentácia nehnuteľnosti ostatným klientom z databázy realitnej spoločnosti, aktívne vyhľadávanie potencionálnych klientov, prípadná spolupráca s ďalšími realitnými kanceláriami a poskytovanie pravidelného reportu o priebehu obchodu

  • príprava a vypracovanie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, Kúpnej zmluvy, Zmluvy o prenájme, Rezervačnej zmluvy, Dohody o zložení zálohy, Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, Odovzdávacie a preberacie protokoly, energetický certifikát a pod.

  • právny, hypotekárny a úverový servis, znalecký posudok, zabezpečenie ostatných dokladov a dokumentov od zmluvných strán potrebných k realizácií obchodu

  • zabezpečenie a dohľad pri realizácii celého obchodného prípadu pri úhrade kúpnej ceny v bankách , notárskej úschove, bankovej vinkulácii a pod.

  • spracovanie odovzdávacích a preberacích protokolov, poskytovanie súčinnosti pri zmenách u poskytovateľov služieb a energií,

  • sprostredkovanie geodetických, projektových a stavebných spoločností

Sprostredkovacia zmluva – sa uzatvára písomnou formou medzi realitnou kanceláriou a klientom, ktorý predáva, prenajíma alebo hľadá nehnuteľnosť podľa svojich predstáv a požiadaviek. Základom je stanovenie ceny , termínu a podmienok ,za akých bude prebiehať sprostredkovanie kúpy , prenájmu alebo predaj nehnuteľnosti oboma zmluvnými stranami. Vopred sa dohodneme na výške provízie, pričom pri zmene / poklese/ kúpnej ceny poklesne úmerne aj naša provízia.

Exkluzívny predaj alebo prenájom  znamená, že Vaša nehnuteľnosť je na trhu jedinečná, keďže sa nevyskytuje v ponuke iných realitných kancelárií a navyše si nehnuteľnosť drží svoju cenu. Povahe predaja nehnuteľnosti zodpovedá aj exkluzívna propagácia nehnuteľnosti na realitných portáloch, sociálnych sieťach, prostredníctvom reklamných pútačov, či plachiet. Samozrejmosťou je nadštandardný servis, ktorý zahŕňa realizáciu profesionálnej fotodokumentácie, prípravu inzerátu,  poradenstvo, pravidelný report z obhliadok, zabezpečenie právnych služieb a ostatných nadštandardných služieb spojených s prepisom energií. Exkluzívny predaj, resp. uzavretie exkluzívnej zmluvy predstavuje garanciu ochrany prenajímateľa, predajcu, nájomcu i sprostredkovateľa. Je to zmluva, ktorou klient splnomocňuje realitnú kanceláriu k výhradnému zastúpeniu vo veci prenájmu a predaja konkrétnej nehnuteľnosti. Dĺžka trvania exkluzivity závisí vždy na dohode predávajúceho a realitnej kancelárie. Vzájomný obchodný vzťah musí byť založený na dôvere predávajúceho v schopnosť realitnej kancelárie nehnuteľnosť čo najlepšie a v primeranom čase predať. Príliš krátka doba exkluzivity neumožňuje realitnej kancelárii zodpovedne zahájiť marketingové aktivity, preto sa pri predaji bytov odporúča stanoviť dobu exkluzivity na 3-6 mesiacov a pri iných typoch nehnuteľností na 6 – 12 mesiacov. Každý obchodný prípad však treba posudzovať individuálne podľa situácie na trhu.

Vyhľadávanie nehnuteľnosti podľa potrieb klienta:

Ak hľadáte nehnuteľnosť /byt, dom, pozemok, priestor a pod./ neváhajte nám poslať mail  s Vašimi požiadavkami a  kontaktom , v čo najkratšej dobe sa Vám ozveme.mail : skarabeus@skarabeus.sk,  tel. : +421 903 708 251

bottom of page